Folkomrösta om Ångfärjetomten!

Folkomrösta om Ångfärjetomten! ”Tredje gången gillt!”
Är ett pa...rtipolitisk obundet Folkinitiativ som nu startar en namninsamling för ge Helsingborgarna en demokratisk möjlighet att vara med och besluta om Helsingborgs framtida utveckling. En folkomröstning om Ångfärjetomten är starten där vi tillsammans ska kraftsamla för Sundets Pärla också i framtiden ska vara en levande stad.
Demokrati och engagemang hos människorna kommer att borga för att vi lyckas!