You know your a cook islands drummer

Ka rutu matou, - we will play
kua rutu matou, - we played
kua reka, - it was good...
Ka pe'e matou - we will chant
ite amu rutu - the drum poem
ka akateni - yell
kua maeva - joyous