Azerbaijan Marketing Group (Azərbaycan Marketinq Qrupu)

Özünüzü əsl MARKETİNQ MÜHİTİNDƏ hiss edəcəyiniz azad qrup. Bura
marketinq aləmidir. Bütün Marketing, PR, Reklam, CRM, HR və Bizneslə maraqlananlar dəvətlidir.