Lithuanian and foreign experimental music

Group of experimental music and other art, please, participate / Eksperimentinės muzikos ir kitokio meno grupė - prašome, dalyvaukite :)