Nhóm các bạn trẻ yêu thích hacking/security

Hướng dẫn, Hỏi đáp, Định hướng, Thảo luận các đề tài về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo mật hệ thống.

Group forum:
http://libamboo.so/forum/

For newbie: https://www.facebook.com/groups/308846229205251/permalink/448373865252486/