รวมพลคนทำ Server Ragnarok

จุดประสงค์ภายในกลุ่ม

1. ปรึกษา หรือ หารือเกี่ยวกับเรื่องของ [RO...] Private Server
2. สอบถามปัญหา หรือ วิธีการแก้ใขสิ่งต่างๆเกี่ยวกับ [RO] Private Server
3. แบ่งปันความรู้ ที่เกี่ยวกับ สคริปต์ ซอร์สโค๊ด ดาต้า ไคลเอนต์ ฯลฯ... ที่เกี่ยวกับ [RO] Private Server
4. สามารถตั้งโพสท์สอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ [RO] Private Server หรือ เรื่องสอบถามทั่วไปได้

กฏระเบียบข้อบังคับภายในกลุ่ม

1. ห้ามตั้งโพสท์ที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ การเมืองใดๆทั้งสิ้น
2. ห้ามโพสท์ข้อความ รูปภาพ คลิปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอนาจาร หรือ สื่อลามก
3. ห้ามโพสท์สิ่งที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม
4. ห้ามโพสท์ขายสินค้าทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับ [RO] Private Server
5. ฯลฯ หากมีเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประจารบุคคล

1. หากต้องการโพสท์ประจารเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งจะสามารถทำได้โดยมีดังข้อต่อไปนี้
1.1 ต้องมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจน ทั้ง ข้อความ คลิป รูปภาพต่างๆ ที่สามารถเจาะจงได้ว่าได้ถูกเอาเปรียบ
2. หากผู้ที่ถูกประนามหรือถูกประจารทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หากมีหลักฐานต่อสู้กับการโดนกล่าวหาดังกล่าวนั้นสามารถทำได้โดยทันที อ้างอิงตามข้อ 1
3. หากผู้ที่ถูกประนามหรือประจารเกี่ยวกับบริการ มีเจตนาที่จะโกงจริง หรือ มีแววสอดคล้อง ก็จะถูกพิจารณาระงับให้ออกจากกลุ่มโดยทันที หรือ หากผู้ที่ประนามให้การเป็นเท็จต่อสื่อบุคคลภายในกลุ่มทำให้เกิดการเข้าใจผิด ก็จะถูกลงโทษระงับให้ออกจากลุ่มโดยทันทีเช่นกัน
4. จากข้อที่กล่าวมานั้น หากยังสรุปข้อชัดเจนว่าใครเป็นคนผิดไม่ได้จริงๆ จะถูกลบโพสทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประนาม หรือ ประจารของทั้งสองฝ่าย
5. ประเภทเกี่ยวกับรูปภาพหลักฐานห้ามทำการปรับแต่ง หรือ ปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่ง มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถเป็นหลักฐานได้

กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการโพสท์โปรโมทสิ่งต่างๆ

1. อนุญาตให้เจ้าของบริการที่บริการเกี่ยวกับ VPS / Hosting / Colocation เพียงเท่านั้น
2.อนุญาตให้เจ้าของบริการที่บริการเกี่ยวกับ รับทำ เซิฟเวอร์ หรือ สคริปต์ ดาต้า ไคลเอนต์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ [RO] Private Server เพียงเท่านั้น
3. อนุญาติให้เจ้าของบริการที่บริการเกี่ยวกับ [RO] Private Server เพียงเท่านั้น

กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการโพสท์โปรโมทสิ่งต่างๆ

1. อนุญาติให้ดันโพสท์ทุกๆ 6 - 12 ชั่วโมง ต่อวัน หรือ ดันโพสท์ได้ 2 - 4 ครั้งต่อวันเท่านั้น
2. หากดันบ่อย หรือ ถี่จนเกินไปจะลบโพสท์ออกทันที และ จะทำการตักเตือน หากตักเตือนเกิน 3 ครั้ง จะระงับไม่ให้โพสท์ทันที หากยังฝ่าฝืนจะระงับออกจากลุ่ม


จากกฏระเบียบทั้งหมดจะพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น 1. ตักเตือน ครั้งที่หนึ่ง 2. ตักเตือน ครั้งที่สอง 3. ระงับให้ออกจากกลุ่ม หรือ ระงับออกจากกลุ่มโดยทันที

ขอให้ทุกคน่อานกฏระเบียบ และ ทำตามกฏระเบียบกันด้วย