FC Bayern Munchen;fans culb in VietNam

Nhóm trưởng: Rubinkidd
-rất mong nhóm nhận được sự cỗ vũ nhiệt tình của fans bayern, we are a famijy, ok!