JURISTES DE MADAGASCAR

Misy karazany ny atao hoe "coup d'Etat" na fanonganam-panjakana; maro tahaka izany koa ny fandraisan'ireo firenen-dehibe azy. Misy ny "coup d'Etat a cercle restrient" izay tsy ahitana korontana fa ady eo @ samy "elite politique" ary misy fanohanana avy any ivelany ka "pression" no itranfany ary fanohanana ara-bola. Marihina fa "coup d'Etat" tsy arahana vola dia tsy mahomby. "Ny coup d'Etat a cercle restreint" dia ny eo @ ilay olona mitondra no ahitana azy ka ny manodidina il...