***+..Heineken Dance Group..+***

Nhóm múa HƯƠNG XUÂN, đang hoạt động ở thành phố biên hòa, gồm hơn 25 thành viên! Phuc vụ tất cả về nghi thức cưới, tiệc liên hoan, tất niên, họp hội nghị, múa xuân, bê quả, khánh tiết...
Mọi chi tiết xin liên hệ SDT: 01226922009 hoặc 0918080519 gặp Nhã.