A.P. Moller - Maersk Group (Batch ODYSSEY)

Imong mga:
> kalipay
> kasakit
> pangutana
> tubag
> kaagi
> sala
> kaayuhan
> kinahanglan
> inpormasyon
> suhistiyon
> og uban pa!

FREEDOM WALL ni s mga hambugero/abat nga mga MAERSK LINE nga kadete gkan UC tuig 2012... (?)22