Fan Club Arsenal FC Tại Việt Nam

Hội Cổ Động Viên Arsenal Tại Việt Nam
......................................................................
Nội Quy Nhóm Fan Club Arsenal FC Tại Việt Nam
- Nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ, trao đổi kiến thức kinh nghiệm, nơi giao lưu của gooners, cổ vũ và là nơi thể hiện tình yêu dành Arsenal. Để Group là một nơi sinh hoạt lành mạnh và bổ ích, thành viên cần lưu ý những điểm như sau:
1. Các thành viên của Group phải tuyệt đối tuân theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam & các điều khoản Face Book
2: Các thông tin, trao đổi trên Group không được mang nội dung và ngôn ngữ có tính khích bác, bôi nhọ và lăng nhục.
3: Các thông tin, trao đổi trong Group không được dùng cho mục đích thươngmại.
4: Các thông tin, trao đổi trong Group không được dùng cho mục đích phá hoại.
5: Tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt. Không chửi tục, sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa
6: Không spam.
7: Không đăng bài viết, hình ảnh ngoài khuôn khổ về Arsenal. Được phép đăngbài có nội dung ý nghĩa xã hội, video + bài viết liên quan đến bóng đá, các thông báo.
8: Tất cả những bài viết không hợp lệ sẽbị delete.
9: Tất cả các điều trên đây là cơ sở để xử lí các vi phạm. Vi phạm lần 1: nhắc nhở. Tái phạm: kick ra khỏi nhóm
10.Kính mong mọi người vui vẻ thực hiện vì tinh thần chung của cộng đồng -Group Hội cổ động viên Arsenal tại ViệtNam luôn tự hào là một trong những Group năng động trên Facebook
-Lạnh Bước Arsenal- ( Tín Arsenal )