Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvo/Croatian Air Force

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana (kratica HRZ i PZO) grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske čija osnovna zadaća je osiguranje suverenosti zračnog prostora Republike Hrvatske te pružanje zrakoplovne potpore drugim granama u provedbi njihovih zadaća u zdruđenim operacijama. Nositelj je i organizator integriranog sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske.

Croatian Air Force and Defense (Croatian: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana) is a branch of the Armed Forces of the Republic of Croatia.