Hội chia sẻ kinh nghiệm thẩm mỹ vòng 1

Mục đích của nhóm lập ra để các chị em có thể trao đổi thoải mái... với nhau về kinh nghiệm làm ngực, nhằm có những kiến thức an toàn để ngày một đẹp hơn