Kiribati Bulletin

Ngkana iai te bwai ae ko kan karekea ke ko kan kabonakoi ke ko kan karaoa te trade iaona. Aio te tabo ae kona ni buokiko ni katanoata iai taekana ao man katieuatakea rongorongona ma tamneina. :)