Sinh viên Đà Nẵng

web:nuochoaxachtaydanang.com
https://www.facebook.com/nuochoanam...taidanang
Đăng những sự kiên về sinh viên đà nẵng, những mặt hàng hot giá sinh viên, các sân chơi giành cho SV, Nghiêm cấm đăng ảnh , phim đồi truỵ, sẽ bị xoá!