YL STUDENTS Mongolia

Энэ хүү грүп нь YoungLife ийн монгол дахь албан ёсны грүп бөгөөд зөвхөн YoungLife-д хамаарагдах итгэгч охид хөвгүүд оюутан залуусд зориулав. Та бүгдийг хүндэтгэсн YL Mongolia