ประมูลพระเครื่องเมืองวิเศษชัยชาญ

กติกากลุ่มประมูลพระเครื่องเมืองวิเศษชัยชาญ
#ห้ามโพสภาพหรือถ้อยคำหมิ่นพระมหากษัตริย์
#ห้ามโพสหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง
#ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายคำดูหมิ่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอารมณ์วิวาทจนขาดความสามัคคีภายในกลุ่ม
#ห้ามโพสกระทู้ไร้สาระ

1.เปิดให้ประมูล-ซื้อขายพระเครื่องของคณาจารย์สายอ่างทอง
2.โพสประมูลให้มีรายละเอียดชัดเจน ชื่อคณาจารย์ วัด รุ่น วันเวลาเปิด วันเวลาปิด ความสมบูรณ์การอุดซ่อมของพระ หรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆให้ครบ ตั้งให้รัดกุมก่อนตัดสินใจโพส ผู้ประมูลห้ามปิดก่อนเวลาตั้งปิด
3.ผู้ลงประมูล ควรมีหลักฐานแสดงตัวตนให้ชัดเจน เช่นบัญชีธนาคาร ควรเป็นชื่อเดียวกับบัตรประชาชน อาจจะแสดงตัวในข้อความสนทนาเมื่อจบการประมูลหรือซื้อขายส่วนตัวกับผู้ซื้อ เพื่อความสบายใจของผู้ร่วมประมูล
4.แอดมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาใดๆระหว่างผู้ประมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้ตกลงกันเอง
5.หากพบกระทู้ใดที่เห็นว่าขาดความชัดเจนในรายละเอียด รูปไม่ชัด ยากแก่การตัดสินใจ หรือพบว่าเป็นพระเก๊ แอดมินสามารถทำการลบรายการประมูลนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ลงประมูลล่วงหน้าได้