Задруга ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО

Живот за Цялото в Новата Култура

" Ние имаме илюзията за откъснатост. Тази илюзия ни спира да проявим истинското безкрайно великолепие, което сме всички ние. Тя ни впримчва в тази идея, че сме малки, обикновени... Впримчва ни в един свят, в който животът живее нас, вместо ние него.Ние сме единство, ние сме безкрайност, имаме достъп до всичко и знаем... всичко." Дейвид Айк Из "Тайните на матрцата"

"Върнете се у дома в собствените си сърца и ще Ме намерите там.Прославяйте различията си, но прекратете разделението и се обединетевъв всеобщ израз на истината!"

Това е една идея, една мечта за обединение на всички прекрасни, можещи, и интересуващи се от холистичен начин на живот хора. Тъй като в България това се оказва най-трудно - да се смирим и да разберем, че всички сме част от едно цяло, да погледнем на другия с любов и разбиране, да го изслушаме и да видим какво ново ни дава той и как може да ни допълни, дай боже поне в това виртуално пространство това да може да стане!
Тук ще се публикуват идеи, информация, инициативи за различни светли събития на приятели, на различни общности и групи, които помагат за придвижването ни към новата култура.

ЕДИНСТВО
Съвременният човек отново се завръща към колективен начин на живот, запазвайки обаче едно от най-ценните завоевания на досегашното си духовно израстване – стремежа към свободата, правото на свободен избор. Пробуждането на колективното съзнание в нашата епоха би могло да бъде разпознато по редица характерни признаци. Един от най-значимите измежду тях е поривът за обединение. Осъзнаването изначалното Единство на живота от страна на пробудения човек го мотивира да посвети своето собствено земно съществуване на целите на Общото благо.
“Ако идеята за единството влезе в човека, в ума ще се внесе светлина и тя ще покаже пътя на избавлението. Всички трябва да проповядват закона за единството. Съдбата на всякого е свързана със съдбата на всички същества. Когато познаем този факт, ще дойдем до една правилна философия на живота. Животът на Цялото е живот на частите и животът на частите е живот на Цялото.”
В нашата епоха тезата за Единството на живота е по-актуална от всякога. Приемането, осмислянето и прилагането й в битието на живите същества, обществата, народите и планетарната общност свидетелства за процеса на разширяване на съзнанието, който съпътства неизменно всяка глобална трансформация. И този нов стадий на разширено съзнание ние можем да наречем “съзнание на Единството”. Пред очите ни израства Човекът на Новата Култура, който е приел дълбоко в сърцето си своето единство с Цялото и превръща връзките си с Него в своя жизнена мотивация.
ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО
“В живота съществуват три закона: закон за Цялото, закон за множеството и закон за частта. Първия закон наричам “закон за Бога”, втория – “закон за ближния”, третия – “закон за себе си”. Първият закон включва всичко в себе си. Следователно, ако живеете за Бога, за Цялото, ще живеете за ближните и за себе си, защото двата последни закона се включват в първия.” “Идеята, че всеки трябва да живее за себе си, е идея на стария живот. Тя безвъзвратно залязва – въпреки всичко. Идеята, че всеки трябва да живее за Цялото – ето великата идея на новия живот, на новата култура. Тази основна идея сега преустройва целия живот на човечеството. Сегашният свят преминава към нови форми. Твори се един нов морал и този нов морал, чиято първа заповед е живот за Цялото, ще пресъздаде коренно света. Това е великата задача, която трябва да се разреши на Земята, това е път към вечния живот. Така старите ще се подмладят и младите ще станат силни.” . Промяната е в ход и тя е глобална, неизбежна и всеобхватна. Всичко старо си отива и отваря път за Новото. Постепенно колективното човешко планетарно съзнание узрява за разбирането, че теоретичните основи, върху които е съградено днешното общество, вече не са актуални: “Това учение, върху което почива днешният обществен строй, е фалшиво. То е остаряло” .
МЯСТО В ЦЯЛОТО
Има една универсална истина: всяка част е длъжна да осъзнае, че преуспяването и благоденствието й се крие в преуспяването и благоденствието на целия организъм. „Задачата на всеки човек е да знае своето име, своето място в Цялото, както евреите, които бяха дванадесет племена, знаеха кой каква част носи от скинията. Когато се спираха на почивка, те събираха частите на цялата скиния, съединяваха ги в едно цяло и там се покланяха и благодариха на Бога. Днес всеки човек казва: “Аз нося Божественото в себе си.” Ти носиш част от Божественото. Един ден, когато всички хора се съберат на едно място и всеки донесе своята част, ще образуват новата скиния, в която всички ще се покланят на Бога в Дух и Истина.”
Цитатите са от българския духовен Учител П. Дънов