Tôn vinh và huấn luyện Thủ lĩnh Sinh viên 2015

Chương trình TÔN VINH và HUẤN LUYỆN THỦ LĨNH SINH VIÊN TIÊU BIỂU... 2015 được tổ chức nhằm tôn vinh những gương mặt sinh viên tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động phong trào sinh viên đang theo học chương trình cử nhân trực tuyến của TOPICA.

Liên hệ: Ban công tác sinh viên

Điện thoại: 0914 880 626
Email: banhocvien@student-topica.edu.vn