Ai HOT hơn?

Như tên nhóm, mọi người đăng ảnh HOT để các mem like và bình luận. Lưu ý: HOT không có nghĩa là khiêu dâm. Nếu ai vi phạm sẽ bị block vĩnh viễn.