Hội nhưng người nghệ an trên đất angola

...Dân Nghê An Choa... Bay nói nỏ hjểu ngịa là răng.
Nỏ hiểu mà cười tát bể răng.
Gjọng choa choa nói mần cj được.
Có trấy khu mấn tranh chắc ăn.
Mấy đời cá gộ với cà măng.
Thế mà độ đạt công danh thăng.
Ăn ở đậm đà dân xứ Nghệ.
Các chú đừng ghen tổ lằng nhằng.
Dân choa choa nói gjọng của choa.
Tuy bề nặng tí đéo phải ngoa.
A ri mà chê tau cụng chịu.
Tự hào chất gjọng chất dân choa.
Đứa mô xuyên việt cũng phải qua.
37 lẫy lừng khắp cờ hoa.
Nam Đàn thân yêu quê Bác ở .
Con người phúc hậu rất hiền hòa.
Khj tê chặt củi kiếm mánh cơm.
Dừ thì chém gió đốt cân rơm.
Nắng suốt mưa nhjều ta cứ chém.
Cuộc đời thú vị thật là thơm.
Tau viết rứa thôi bay đừng cười.
Trời mưa đừng rúc ra ngoài cươi.
Cươi trơn bể mặt dập trúc cúi.
Cứ chuầy rứa đi tau ngồi cười.
37 thân yêu quê của choa.
Con người thân thjện lại thjết tha.
Cứ đến choa cho bay mấy thứ.
Tập đoàn kon gấy lấy mần quà.
Thì thôi dừng viết ở chộ đây.
Khôg thì bay nói tau ngây ngây.
Mô tê răng rứa bay đéo hjểu.
Mất công sáng tác lại thêm rầy.