EMPRETEC Vietnam

Dear all,
Chào mừng các anh chị quan tâm đến EMPRETEC Việt Nam - Chương trình đào tạo Doanh nhân EMPRETEC.
Đây là Chương trình đào tạo Doanh nhân của Liên Hợp quốc do trường đại học Havard Hoa Kỳ thiết kế. Khoá đào tạo do giảng viên quốc tế và Việt Nam thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại Hà Nội, một số tỉnh thành và sắp sửa Nam tiến.
Đây là chương trình cực kỳ hữu ích cho doanh nhân, cho những người đang mong muốn khởi nghiệp kinh doanh. Không giống như những chương trình đào tạo thông thường, chương trình này sẽ rèn luyện doanh nhân thay đổi hành vi để kinh doanh thành công hơn.
Khoá đào tạo diễn ra liên tục trong 06 ngày. Theo như nhận xét của các học viên thì "Đây là lần đầu tiên trong đời họ thực sự học". Nếu được cấp chứng chỉ sau khoá học, mỗi học viên sẽ trở thành thành viên (EMPRETECO) và tham gia mạng lưới EMPRETECO Việt Nam và toàn cầu và chắc chắn sẽ được tham gia nhiều hoạt động hữu ích cho hoạt động kinh doanh về sau.
Trong năm 2012, chương trình đang có sự hỗ trợ tài chính của Liên hợp quốc nên các thành viên tham dự hầu như không phải đóng phí, hoặc có đóng phí thì cũng không quá cao.
Các anh chị quan tâm xin mời tham khảo trang web tiếng Việt: www.vietrade.gov.vn/empretec. Hoặc trang quốc tế: http://www.unctadxi.org/templates/Startpage____7428.aspx.
Mọi thông tin hơn nữa về chương trình, mọi người có thể liên hệ:
Nguyễn Thị Minh Thuý - Local Lead Trainer of EMPRETEC Vietnam.