Mỏ Địa Chất-Học Viện Tài Chính

Group Mỏ Địa Chất---Học Viện Tài Chính với hơn 4k thành viên th...am gia được xây dựng lên nhằm phục đích trao đổi thông tin học tập; giải đáp các thắc mắc liên quan đến đào tạo, thủ tục hành chính của nhà trường; là nơi giao lưu kết bạn của sv ĐH Mỏ - Địa Chất nói riêng và sv,hs các trường bạn nói chung. Qua đó tăng them tình đoàn kết giữa sv với nhau


1. không đăng bài viết, cmt với nội dung, lời lẽ vô văn hóa; nghiêm cấm các hành vi tuyên truyền văn hóa đồi trụy, bán hành đa cấp, câu sub, câu like,spam,...
2. chỉ được đăng bài viết rao vặt, quảng cáo, pr,dịch vụ,... trong khoảng thời gian 20-20g30 các ngày t6,t7,cn; tối đa 12g sau phải xóa bài. cùng 1 trung tâm, công ty, loại dịch vụ, 1 đối tượng chỉ được đăng 1 bài viết, chỉ được dùng 1 hình ảnh duy nhất trong bài.
Hình thức xử lý: cảnh cáo lần 1: xóa bài viết. Cố tình vi phạm từ 2 lần trở lên: kick khỏi group tạm thời hoặc vĩnh viễn. Để BQT xóa bài 3 lần tương ứng với mức cố tình.

Bạn nào thấy không hợp lý có thể rời group.
Thân.