Hello Vietnam

1. Group là nơi chia sẻ ảnh đẹp về Việt Nam đất nước, con người và các thông tin du lịch tổng hợp.
2. Group là nơi các NAG chia sẻ các tác phẩm của mình, và là cầu nối các tác phẩm ảnh đẹp tới người xem.
3. Group cũng là sân chơi chung của tất cả mọi người chia sẻ thông tin du lịch. Các member có thể post ảnh không phải do mình chụp, các bài báo, thông tin về du lịch..v..v.. nhưng phải ghi rõ nguồn và tự chịu trách nhiệm về post này.
4. Group là Nhóm liên kết với Fan Page Hello Vietnam. Ảnh post lên Group nghĩa là Tác giả đồng ý để BQT sử dụng ảnh này post lên Fan Page Hello Vietnam chia sẻ tới độc giả.

Let's have fun and together we say: "Hello Vietnam!"