Монголын Мотоциклчид - Mongolian Motorcyclers

Монголын мотоцикльд хайртай залуусын нэгдэл :)
Бидэнд бяцхан дүрэм хэрэгтэй бололтой :
1. Зар оруулахгүй байх
2. Бусдыг хүндэтгэн соёлтой байх
3. Дүрэм зөрчсөн тохиолдолд группээс хасна.