Nepalese in the world (नेपाली संसार )

यस Facebook Group संसारभरका नेपालीहरुको साझा चौतारी हो l .संसार भरका नेपालीहरु नेपाललाई विश्वसामु चिनाऊन एकजुट हौ l साथीहरु यस ग्रुपमा आफुले चिनेका नेपालीहरु ADD गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौं l