Nepali Bazzar- Helsinki

नमस्कार

फिनल्यन्ड्मा बस्ने नेपालीहरुको लागि सजिलोको लागि बनाएको समुह । ।

यहाँ बड्न सक्नु हुन्छ-
१-सल्लाह, सुझाब वा जानकारी ।
२-कोठा चहियो,भाडामा दिनु पर्‍यो ।
३-समान किन्बेच गर्नु पर्‍यो ।
४- अत्यन्त जरुरी- यहाँ सम्प्रेसन गर्दा कृपया आफुलाई जुन भाषामा लेख्न सजिलो महसुस हुन्छ तेही भाषा को प्रयोग गर्नु होला
५-कृपया आफ्नो ब्यक्तिगत लेन्देनको समस्या लाई यस समुह मर्फत सार्वजनिक नगर्नु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु आन्यथा सम्प्रेशेन गरिएक लेख हटाउन हामी बाध्य हुनेछौ ।

अन्त्यमा केहि सल्लाह सुझाब भएमा बड्नु होला ।

धन्यवाद

नेपाली बजार हेल्सिन्की