จำหน่ายสินค้าผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่เพราะเห็นว่ากลุ่มขายผ้าที่เปิดมายาวนาน ระยะหลังปิดกั้นสมาชิกโดยเวลาโพสขายสินค้าต้องรอแอดมินอนุญาติก่อนโพสถึงเผยแพร่ได้ กลุ่มนี้สามารถโพสขาย หรือเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมได้ทุกอย่าง ยกเว้นโฆษณาธุรกิจขายตรงและทำงานออนไลน์