Общество срещу гнилите ябълки

"Общество срещу гнилите ябълки" е активна група от граждани, кои...то се опитват да осъществяват контрол върху властта. Поради което разследваме незаконни схеми, сигнализираме за нарушения и се противопоставяме на корупционни методи.Нашата цел е изграждането на едно справедливо общество чрез сигнали за всичко нередно което се случва в България,Нашите идеи са гарантиращи честност, прозрачност и публичен контрол на всички власти в държавата. Искаме чрез нашите действия да освободим съда, прокуратурата и полицията от политически, олигархически и мафиотски зависимости.Българската прокуратура е институцията, която осъществява надзор върху законността в страната. Тя е длъжна при наличието на данни за закононарушения и злоупотреби да ги разкрие и да привлече виновните към наказателна отговорност.