Rao Vặt 6s

- Nhóm được thành lập với mục đích phục vụ cho thành viên và ngư...ời dùng có nhu cầu trao đổi - mua bán, giới thiệu - quảng bá về Sản Phẩm và Dịch Vụ của mình.
* Quy định đăng tin:
• Thành viên khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin của mình.
* Nghiêm cấm:
• Không được đăng tải thông tin mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.
• Không đăng tải thông tin trái với đạo đức xã hội Việt Nam.
• Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.
• Sẽ toàn quyền xóa, loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng không phù hợp với quy định mà không cần báo trước.
• Những tài khoản spam sẽ bị xóa khỏi nhóm.