‫خانمهای ایرانی در انگلیس / Iranian Ladies in UK‬

این گروه متعلق به خانم های ایرانی مقیم بریتانیاست. هدف از تشکیل این گروه اطلاع رسانی و به روز رسانی است.
رعایت ادب و احترام در همه شرایط الزامی است. در صورت عدم رعا یت متاسفانه شخص از گروه حذف خواهد شد.
همه نوع تبليغات به جز تبليغ پيج آزاد است. .با تشکر
ادمین