Ferrari Club Norway

Ferrari Club Norway er den offisiellt godkjente Ferrari klubben i Norge.

Klubben ble stiftet i 1999 av Tron Obrestad som en klubb for Ferrari eiere i Norge.
Klubben ble i 2005 offisielt godkjent av Ferrari fabrikken (Ferrari Owners`s Club Coordination).

Klubben består av medlemmer fra hele Norge og er i prinsippet en "owners club".

Klubben har som formål å lage et seriøst Ferrari miljø i Norge, arrangere treff og informere om nyheter som kan komme Ferrari eiere til nytte.

Klubben har egne internettsider som jevnlig oppdateres. Det jobbes mye med å opprettholde en høy standard på disse sidene og at nytt stoff blir jevnlig lagt inn.

Klubben har etter hvert blitt en mer internett basert klubb der mesteparten av kommunikasjonen og informasjonen foregår "over nett". Internett sidene er svært godt besøkt.

Klubben er en "non profitt" klubb og medlemspengene går til utgifter som drift av internettsider, brev, porto, trykksaker, skilt, gjennomføring av treff m.m.

Informasjon om aktiviteter og annet finnes på klubbsidene.

Medlemmer får tilsendt medlemsbevis, klistremerker og klubblad.

Velkommen som medlem.

Ferrari Club Norway Mail: post@ferrari-club-norway.info