[ Nomura ] . Sumi chém gió .

Chém ở công ty chưa đủ , các chị gái , các bạn gái , các em gái và toàn thể anh em vào đây chém tiếp nhé ....