‫מועדון הטאוטולוגיות‬

על מנת להביא לרמת דיון נאותה, אבקש מכולם לשמור על רמת דיון נאותה.... אמירות שאינן מקובלות בפורומים כגון זה לא תתקבלנה כאן בשום אופן!