Quotes here,there and everywhere :D

Hindi porket pinag-aagawan
Ka, maganda ka na..
Sa basketball, ang bola pinag-
aagawan Para lang matira.. Good Evening :)^o^^w^