Escuelas Montserrat

Grup de "nens i nenes" que vam anar a aquesta escola, al carrer Pare Laínez, 27 de Barcelona.