Friluftsforeningas Barneturlag Volda/ Ørsta

Visjonen er å gi flest mulig «Naturopplevelser for livet». Derfor ønsker vi å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og friluftsliv. Et aktivt uteliv bidrar til å sikre barna en god fysisk og psykisk helse. Tid til fri lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå langt.
KOM Å BLI MED :)