Albert Einsteins venner

Albert Einstein var en tysk teoretisk fysiker og nobelprisvinner som er mest kjent for å ha formulert relativitetsteorien, samt likningen om forholdet mellom masse og energi. Masse energi loven: E=MC2.