FC Bayern München Việt Nam

- Nơi hội tụ của FC. Bayern. Khi tham gia Group, mọi người đừng thắc mắc là lắm nhóm, hay để làm gì, ... ở đây là để tán gẫu, giao lưu.
- Ngoài các câu chuyện liên quan trực tiếp đến Bayern có thể đăng ảnh chế, stt, cmt các đội anti, kết bạn, tâm sự... nhưng trong khuôn khổ không thô tục, chửi bậy.
- Thoải mái giao lưu, nhưng không được spam, war quá đà, ai không thích có thể out, không lôi kéo hay chứa chấp...