சிறுதொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (Small business and Job seekers)

சிறு தொழில் முனைவோர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு வரவேற்க படுகிறது. தமிழிலோ அல்லது ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் பதிவுகளை பகிரவும்.

சம்மந்தம் இல்லாத பதிவுகள் அறிவிப்பின்றி நீக்கப்படும் என்பதை அன்புடன் தெளிவு படுத்துகிறேன்.

யாரும் யாரையும் புண் படுத்தாமல் உங்கள் பதிவுகளை பதியவும்.