Server Tư Mã Ý - Tam Quốc Chí Online

Bán tiền game SV tư mã ý :
(Mọi giao dịch phải thông qua sdt xác nhận rồi mới giao dịch, add friend facebook thì nên add tại stt này, stt từ ngày 28 tháng 5 năm 2014 !)
SDT LH : 01697 809 630 Giá : 2k5/1m cho 2 hình thức trực tiếp và ATM Trực tiếp Tại Nha Trang ( gần bến xe phía bắc )
Hoặc ATM
Chuyển tiền vào TK -\-\-> kiểm tra -\-\-> Nhận Mil ! Vietcombank : 0061001032857 chủ TK : Lê Hữu Hải .
Vietinbank : 711A18766431 chủ TK : Lê Hữu Hải