Arabové v České republice / Arabs in Czech Republic

العرب في جمهورية التشيك


Tato skupina je zejména určena arabské komunitě žijící v České republice. Účelem diskuze je sdílet informace, které by nám usnadnily každodenní život a pomohly k integraci. Vítány jsou příspěvky na téma vzdělání, úřady, jak zařídit, komunitní výpomoc atd. Hosty prosíme, aby respektovali pravidla slušného chování, a nevznikala tak zbytečná nedorozumění. Primárním jazykem je čeština, protože se chceme zlepšovat v této řeči, angličtina a arabština jsou též vítány. Podmínkou členství ve skupině je být alespoň jednou měsíčně aktivní


This group is mainly meant for the Arab community living in the Czech Republic. The purpose of the discussion is to share information that would facilitate our everyday life and help for an integration. We welcome contributions on education, how to arrange, community assistance, etc. Guests are requested to respect the rules of proper behavior, and thus avoid creating unnecessary confusion. The primary language is Czech, English and Arabic are also welcome. Condition of membership in the group is to be active at least once a month