Học Tiếng Anh

Chào mừng tham gia nhóm Học tiếng Anh! Nơi trao đổi, thảo luận, ...chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Anh.

Dưới đây là một vài quy định mà bạn nên tuân thủ khi tham gia nhóm:

1. Khi tham gia nhóm bắt buộc bạn phải tuân thủ quy tắc ứng xử cộng đồng, không dùng ngôn ngữ thô tục; không bàn luận các đề tài nhạy cảm như chính trị, tôn giáo; không chia sẻ những tài liệu - phần mềm có bản quyền thương mại; nên gõ tiếng Việt có dấu và hạn chế sử dụng ngôn ngữ teen hoặc viết tắt.

2. Nhóm nói KHÔNG đối với tất cả những nội dung mang tính chất quảng cáo thương mại như giới thiệu các khóa học tiếng Anh, tham gia sự kiện, hội thảo Anh ngữ, NGOẠI TRỪ việc chia sẻ nội dung không mang tính chất thương mại hoặc bài viết - link bài viết học tiếng Anh do chính bạn viết. Thành viên vi phạm mục này sẽ bị ban nick ngay lập tức.

3. Thành viên khi đang trên group đừng quên đồng ý yêu cầu tham gia của người mới và thêm bạn bè (nếu cần), xem hình: http://goo.gl/hPsEbD

4. Quy định này có thể thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển của nhóm.

Cám ơn và chúc bạn tham gia group vui vẻ!