MED40 share file

กลุ่มนี้ไว้แชร์ไฟล์นะๆๆ
จะได้ใช้ตอนช่วงสอบ
แชร์ไฟล์แชร์รูป
ถ้าประกาศที่เป็นทางการไป medicine40
ถ้านินทาเพื่อนแซวกัน ฯลฯ งุ๊งนิ๊งนะ ^^