บ้านแกสบี้ Guinea pigs Thailand

1.ห้ามโพสต์ขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีสาระกับแกสบี้เป็นอันขาด อาทิเช่น อาหารเสริมของคน งานทางอินเตอร์เน็ต การเมือง ชาติ ศาสนา เป็นต้น
2.ห้ามโพสต์ให้ร้ายหรือยุยงให้มีการแตกแยก รังเกลียดแก่สมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงการหลอกลวงขายแกสบี้และสินค้าต่างๆแก่เพื่อนสมาชิก เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นภัยต่อสมาชิกในกลุ่มร้ายแรง
3.หากสมาชิกท่านใดต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินให้ตั้งกระทู้เริ่มต้นขอรับความช่วยเหลือได้ แต่จะต้องทำการอัพเดตอาการและยอดรายรับรายจ่ายคร่าวๆเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นอาการเจ้าตัวน้อยวันละ1โพสต์
4.ใครจะขายแกสบี้ หรือสินค้า นัดรับได้จะดีมาก จะได้ตรวจเซ็คหนูแกสบี้ ตรวจดูฟัน เล็บ ขน ขวัญ ตา จมูก หู และตรวจสินค้าได้ดีที่สุด ในกรณีต้องโอนเงิน ชื่่อในบัตรประชาชน จะต้องตรงกับ ชื่อเลขที่บัญชีธนาคาร เท่านั้น ห้ามโกง และต้องพูดจากับลูกค้าดีๆ ห้ามมีอารมณ์ เด็ดขาด และลูกค้ามีสิทธิ ขอดูบัตรประชาชน การทำการซื้อขาย จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าได้รับน้องแล้วและพอใจที่จะรับน้อง เท่านั้น ส่วนถ้าลูกค้าไม่พอใจ ทางผู้ขายควรยินดีรับน้องคืน และคืนเงินให้ลูกค้า ซึ่งควรบอกกล่าวกันก่อนซื้อขายครับ ระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถบอกยกเลิกการซื้อได้ทุกเมื่อ โดยผู้ค้าไม่มีสิทธิบ่น หรือ นำมาประจาน ยกเว้นแต่ สินค้า อยู่ในระหว่างขนส่งทางไปรษณีย์ หรือ แกสบี้อยู่ในระหว่างการเดินทาง ผู้ซื้อไม่มีสิทธิบอกยกเลิกการซื้อเด็ดขาด นะครับ และเมื่อสินค้า หรือ หนูแกสบี้ เดินทางมาถึงมือผู้ซื้อ ควรตรวจสอบสิ้นค้า หรือ แกสบี้ ว่าแข็งแรง สมบูรณ์ ตรงตามตกลงหรือไม้ ขน ขวัญ ตา เล็บ ฟัน พอใจหรือไม่ ด้วยนะครับ เมื่อตกลงพอใจแล้ว เป็นอันเสร็จกระบวนการการซื้อขายครับ แต่ การติดต่อ ติดตาม ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายควรการติดตาม ติดต่อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ปรึกษา ผู้้ขายได้ชี้แนะ เพิ่มเติม ด้วยนะครับ
5. การประกาศแจกสินค้า หรือ แกสบี้ ถ้าประกาศว่าแจก คือแจกนะครับ ห้ามขอเงิน ขอของ เว้นแต่การตกลงให้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสินค้า หรือ แกสบี้ ให้ตกลงกันเองครับ ส่วน การประกาศแลกของ หรือ ให้น้อง แต่ขอค่าอาหาร ก็ควรบอกกล่าว ตั้งแต่ ตอนโพลส เลยนะครับ เอาให้เคลีย ครับ