Allianz-Tsarevo

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Развитие
През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България"). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД "Алианц България" отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.

Чрез мрежа от 42 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Бруто премиен приход

Бруто премиен приход Пазарен дял
2000 59 037 000 лв. 17.23%
2001 69 496 000 лв. 17.78%
2002 84 584 058 лв. 18.12%
2003 94 238 085 лв. 15.93%
2004 111 791 026 лв. 15.25%
2005 132 737 208 лв. 14.44%
2006 140 884 891 лв. 13.29%
2007 149 183 447 лв. 11.76%