HAPPY GAMBIA Norway

Happy Gambia er en norsk organisasjon som jobber for å gi barn i Gambia en bedre hverdag og håp om en bedre fremtid ved hjelp av tilgang på førskole, hjelp til medisiner, fadderbarnordning + en del andre prosjekter.
Penger samles inn ved å arrangere loppemarkeder, salg av produkter fra Gambia, deltakelse på messer, loddsalg og sponsorer m.m.

NB! ALLE pengene som kommer inn, går uavkortet til våre prosjekter i Gambia.

Vi trenger også faddere og dette koster 350 kroner I HALVÅRET!!!

Vi har blant annet bygd en førskole i Gambia, med fire klasserom, kontor og lager. Vi har også bygd kjøkken på skolen og et rom for vaktmannen. I tillegg toaletter til førskolen og også flere toaletter til barneskolen som ligger vegg-i-vegg.
Førskolen heter Nyodema Nursery School og ligger i byen New Yundum.Har du en ide for hvordan vi kan få inn mer penger, er du velkommen med dine ideer:-)

Konto Happy Gambia:
6428 11 85835.

Happy Gambia Norway består av Bente Helen Hanssen, Evelyn Jacobsen, Tone Sverresborg, samt Eva-Elisabeth Berg Larsgård som aktiv "støttemedlem" :-)
----------------------
English:

Happy Gambia is a norwegian charity organization that is working to give kids in Gambia a better life and future by helping them go to school, get medicine, and other projects.
Money is raised through second hand sales markets, selling products from Gambia, sponsors and more.

All money raised goes to our projects for kids in Gambia.

Happy Gambia has built a nursery school in Gambia with four classrooms, office and storage. We also built kitchen and room for the watchman.
Also built toilets for the nursery and also 8 toilets for the primary school close to the nursery school.
The schools name is Nyodema Nursery School, in New Yundum.