Đoàn phường Hòa Nghĩa

Facebook “ Đoàn phường Hòa Nghĩa”
Thay mặt facebook “ Đoàn phườn...g Hòa Nghĩa” tôi xin thông báo tới các thành viên của nhóm.
Facebook “ Đoàn phường Hòa Nghĩa” được dựng lên nhằm mục tiêu:
1. Cung cấp thông tin về các kế hoạch của Đoàn phường, các chi đoàn tổ dân phố hoạt động trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
2. Chia sẻ các bài viết, hình ảnh và video của các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào đoàn của Quận đoàn, Đoàn phường và các chi đoàn.
3. Các tổ chức, cá nhân tham gia Đoàn có thể đóng góp ý kiến xây dựng phong trào của Đoàn phường và các chi đoàn ngày càng phát triển.
Đối tượng tham gia facebook: Tất cả anh chị em đã và đang tham gia trong Đoàn phường và các chi đoàn tổ dân phố.
Lợi ích của các thành viên tham gia:
1. Biết các thông tin về các kế hoạch của tổ chức Đoàn.
2. Biết các sự kiện, phong trào do Đoàn phường và các chi đoàn tổ chức, tham gia.
3. Có thể đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển phong trào Đoàn.
4. Có thể chia sẻ bài viết, hình ảnh và video của các tổ chức, cá nhân khi tham gia tổ chức Đoàn.
Nội quy: Các thành viên tham gia phải có thái độ nghiêm túc, tôn trọng và có tinh thần xây dựng. Không được đưa các bài viết, hình ảnh và video không liên quan tới phong trào đoàn…
Hình thức xử phạt đối với các thành viên làm trái nội quy: Xóa bài đăng của thành viên đó và loại thành viên đó ra khỏi nhóm facebook “ Đoàn phường Hòa Nghĩa”
Chú ý: Nếu thành viên nào tự thấy mình không tham gia nhóm được thì hay đến với nhóm “ Facebook Dương Kinh” để tha hồ phát ngôn những điều mình thích.
Cuối cùng tôi xin chúc các thành viên của nhóm mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho phong trào đoàn của chúng ta ngày càng phát triển mạnh.
Xin trân trọng cảm ơn!
Facebook Đoàn phường Hòa Nghĩa thành lập vào ngày 1/8/2012.