Full*House

Mời Tất Cả Bạn Bè Xa Gần Vào Full*House ^.^
****************o0o*************

Mục Đích Lập Nhóm Là Muốn Tìm Thêm Nhiều Bạn Hơn Nữa

*******************o0o********************

Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn,thử thách đó chính là tình yêu thương”. Sự ân cần, ấm áp cảu tình thương thật đẹp! Với tình thương đó,chúng ta có thể chia sẽ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim. Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. Có tình thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ:” Tình thưong là hạnh phúc của con người”.
*****************************o0o*************************
HÃY CHIA SẼ VỚI NHAU TRONG MỌI TÌNH HUỐNG VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ GIÚP CHÚNG TA CÓ NHIỀU BẠN HƠN