IAODG SLOVAKIA

IAODG SLOVAKIA

Skupina pre členov a priaznivcov firmy International Association Operational Defence Group s.r.o na Slovensku a v ostatných krajinách.

Group for members and supporters of International Association Operational Defence Group Ltd. in Slovakia and other countries.

www.iaodg.sk